Good Shepherd

Rev. Fr. Thulani Victor Mabuza (Parish Priest)
Rev. Fr. Mandlenkhosi Makama (Assistant Ptiest)

Good Shepherd (1926)

PO Box 7 Siteki, Swaziland

Telephone: +268 2343 4428

E-mail:gshepherd@africaonline.co.sz.

Other centres: St Charles(Sitsatsaweni), St Paul’s(Lukhula), Big-Bend, Uganda Martyrs (Mayaluka), St Alexis(Lonhlupheko), St Boniface (Mzilikazi), Mlindazwe, St Augustine’s(Nyetane),Holy Trinity (Ngcina), Holy Ghost (Mphabayi), St Matthews( Manhleke), St Peters(Maphungwane), St John’s (Matsanjeni), St Benedict’s (KaLanga), Our Lady of Fatima(Maphungwane), St Elizabeth(Majembeni), St Anna(Mangoleni), St Martin’s(Lonhlupheko) and St Peregrines (Mpholonjeni).